Met de goedkeuring van de Federale Raad en de Europese Commissie zal de controversiële EEG-hervorming (Wet Hernieuwbare Energiebronnen) in zijn huidige versie op 1 augustus in werking treden. Wat betekent de EEG-hervorming in het bijzonder voor kleinere fotovoltaïsche systemen (zonnepanelen), bijvoorbeeld voor huiseigenaren? We hebben gekeken naar de belangrijkste nieuwe voorschriften en hebben herberekend of privaat werkende zonnepanelen nog steeds de moeite waard zijn.

Wellicht zul je wel rekening moeten houden met een overstappen energie cadeau wanneer je beschikt over zonnepanelen. Er zijn namelijk aanbieders die kortingen verschaffen wanneer je over een zonnepanelen set beschikt.

Komst Van Verbruiks Heffing Voor Zonnepanelen

De belangrijkste innovatie voor toekomstige zonne systeembeheerders binnen de EEG-hervorming is de invoering van een heffing op eigen gebruik. Voor elk kilowattuur elektriciteit dat door hun eigen zonne-systeem wordt verbruikt, moet de exploitant vervolgens een bepaald percentage van de momenteel geldende EEG-toeslag betalen. Van augustus tot eind 2015 is 30 procent eind 2016 verschuldigd, en tegen het einde van 2016 zal dit 35 procent zijn en vanaf 2017 40 procent.

Dit geldt voor alle fotovoltaïsche systemen die vanaf augustus 2014 operationeel zijn, behalve voor systemen met minder dan 10 kilowatt (kW) vermogen. Bestaande installaties zijn ook vrijgesteld als eind juli al PV-elektriciteit is verbruikt. Dit kan ertoe leiden dat de bedrijvigheid weer de keuze gaat maken voor overstappen zakelijke energie.

Hoe Hoog Wordt De Eigen Heffing Op Zonnepanelen

Maar wat betekent dat voor nieuwe systemen van meer dan 10 kW? Wilt u z. Als bijvoorbeeld een installatie tegen het einde van het jaar toeneemt en elektriciteit zelf verbruikt, zal een verbruik van 1,83 cent per kWh eigen verbruik verschuldigd zijn op basis van de huidige EEG-heffing van 6,24 cent per kWh. Deze 30 procent is nu echter niet voor de komende 20 jaar, maar neemt geleidelijk toe tot de bovengenoemde 40 procent vanaf 2017.

Of de belasting op eigen verbruik dan stijgt of daalt, afhankelijk van de toekomstige EEG-toeslag. Deskundigen zijn van mening dat dit slechts zeer licht zal toenemen en vervolgens zal afnemen. De heffing op eigen verbruik zal daarom waarschijnlijk op middellange termijn onder de 2 cent per kWh blijven en zelfs op de lange termijn afnemen.

Zonnepanelen Blijven Zorgen Voor Winst

We hebben nu herberekend met behulp van de calculator voor de hoeveelheid zon, ongeacht of de nieuwe EEG-voorwaarden dat een aankoop van een plant nog steeds de moeite waard is.

Als men in het noorden van Duitsland een PV-installatie van 15 kWp aanneemt, zullen de bespaarde elektriciteitskosten ongeveer 300 euro bedragen, ondanks de hoeveelheid eigen verbruik, en zullen de feed-in-tarieven een omzet van ongeveer 1.100 euro per jaar genereren. Met een investering van 28.000 euro is een gemiddeld jaarlijks rendement van 5% nog steeds te verwachten.

Toeslag Op Zonnepanelen Valt Vaak Tegen

Aangezien typische zonne-energiesystemen in woningen meestal minder dan 10 kWp hebben en zijn vrijgesteld van de heffing, kunnen deze systemen nog steeds winstgevend worden gebruikt. Daarom kan, ondanks de afgenomen belangstelling voor de nieuwe installatie van een PV-installatie, worden aangenomen dat de PV-markt alleen maar zal worden vertraagd door de eigen verbruik heffing.

Daarnaast werkt de conventionele elektriciteitsmarkt ook op zonnecellen: hoe verder de elektriciteitsprijs van huishoudens stijgt, hoe winstgevender het eigen verbruik wordt. De eigen verbruik heffing van ongeveer 2 cent per kWh kan dus over enkele jaren worden gecompenseerd met de elektriciteitsprijs van het huishouden.